Έμπιστη

5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally

meizu-api
24.19MB
Λήψη
Λήψεις Store 5k - 25k
Έκδοση 7.2.1 πριν 2 εβδομάδες

Περιγραφή του 5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally

5miles opened a new channel called 5miles Dash. It is a new auction feature that allows you to bid on brand new items.
- Auctions last 90 seconds and bids start at $1.
- Only pay when you win.
- Items are shipped directly to your door.
- If user is unsatisfied with a product, we offer buyer protection so you can request a refund.
- Claim up $5 in credits towards your first purchase.

5miles is the top-rated buy and sell app: local shopping made easy, safe, and fun. Discover great classifieds in your area or far away. Buy & sell your stuff, find a place to live, hire local services, or get a new job all from the comfort of your smartphone. FREE to list. FREE to discover. Buy and sell within 5 miles.

FREE to list. FREE to discover. FREE to boost. All within 5 miles.

Easy
• Snap a photo and offer up your items in seconds
• Use GPS and zip code to find thousands of listings nearby
• Make an offer by sending an in app chat message
• Free to boost your post to send it to the top of the feed
• Easy registration via Facebook or email
• Share your listings via Facebook, Twitter, SMS, and Email

Safe
• Email, phone, and Facebook verifications
• Rate and read reviews of buyers and sellers
• Use our Safe Area Exchange Locator (SEAL) feature to find a secure meetup spot
• 5miles team constantly monitors listings and chats to keep fraud away
• 5miles doesn't share your information with anyone
• Don't want to meetup? Choose shipping for your exchange method

Fun
• Discover great stuff near and far by browsing photos
• Search and filter to find relevant listing
• Like items and follow sellers
• Make offers and get the best deals
• Chat to share more details, photos, and meeting spots
• Share listings to Facebook and Twitter to sell faster

What makes 5miles different from other buy and sell apps?
1. Phone number verification to reduce spam and fraud
2. Access to SEAL (Safe Exchange Area Locators)
3. Boost, a feature to move your listings to the top of the feed, free of charge
4. User reviews
6. Includes Services, Jobs, and Housing categories
6. Tools to help sellers sell faster
7. Shipping and online payment features
8. Find or post Deals & Events in your area. Everything from restaurant deals to estate sales.

5miles is like having your own online garage sale without the hassle. You can search for products like furniture, household goods, electronics, cell phones, cars, auto parts, jewelry, purses, clothing, shoes, and more....

Find a cleaning service, handyman, plumber, babysitter, mover, creative professionals and more. Make sure to check their reviews first to find one you can trust.

Looking for housing? Find apartments, houses, and condos for rent or sale. Landlords, list your real estate in a snap!

Looking for work? Find jobs near you! Full-time, part-time, freelance jobs, or short gigs.

Looking for your next happy hour, hair cut, massage, car repair deal, and more? Check out our Deals & Events. Find or post everything from garage sales to service deals to automotive deals and many more.

How to use 5miles:

Buying

1) Browse listings
2) Make an offer or chat with the seller
3) Have the item shipped or meet up with the seller

Selling

1) Snap a photo, set the price and add a description
2) Communicate with buyers through the in app chat feature
3) Ship or meet up with a buyer

FREE for everyone. No service or transaction fees to buy or sell.

Download now and discover great things from the 5miles community. Enjoy the experience of selling and buying locally. Are you ready to go shopping?

Want to find out more about us?
https://www.5miles.com/

More ways to connect with 5miles:
http://facebook.com/5milesapp
http://twitter.com/5milesapp
http://instagram.com/5milesapp
Email: hello@5milesapp.com

5miles opened a new channel called 5miles Dash. It is a new auction feature that allows you to bid on brand new items.
- Auctions last 90 seconds and bids start at $1.
- Only pay when you win.
- Items are shipped directly to your door.
- If user is unsatisfied with a product, we offer buyer protection so you can request a refund.
- Claim up $5 in credits towards your first purchase.

5miles is the top-rated buy and sell app: local shopping made easy, safe, and fun. Discover great classifieds in your area or far away. Buy & sell your stuff, find a place to live, hire local services, or get a new job all from the comfort of your smartphone. FREE to list. FREE to discover. Buy and sell within 5 miles.

FREE to list. FREE to discover. FREE to boost. All within 5 miles.

Easy
• Snap a photo and offer up your items in seconds
• Use GPS and zip code to find thousands of listings nearby
• Make an offer by sending an in app chat message
• Free to boost your post to send it to the top of the feed
• Easy registration via Facebook or email
• Share your listings via Facebook, Twitter, SMS, and Email

Safe
• Email, phone, and Facebook verifications
• Rate and read reviews of buyers and sellers
• Use our Safe Area Exchange Locator (SEAL) feature to find a secure meetup spot
• 5miles team constantly monitors listings and chats to keep fraud away
• 5miles doesn't share your information with anyone
• Don't want to meetup? Choose shipping for your exchange method

Fun
• Discover great stuff near and far by browsing photos
• Search and filter to find relevant listing
• Like items and follow sellers
• Make offers and get the best deals
• Chat to share more details, photos, and meeting spots
• Share listings to Facebook and Twitter to sell faster

What makes 5miles different from other buy and sell apps?
1. Phone number verification to reduce spam and fraud
2. Access to SEAL (Safe Exchange Area Locators)
3. Boost, a feature to move your listings to the top of the feed, free of charge
4. User reviews
6. Includes Services, Jobs, and Housing categories
6. Tools to help sellers sell faster
7. Shipping and online payment features
8. Find or post Deals & Events in your area. Everything from restaurant deals to estate sales.

5miles is like having your own online garage sale without the hassle. You can search for products like furniture, household goods, electronics, cell phones, cars, auto parts, jewelry, purses, clothing, shoes, and more....

Find a cleaning service, handyman, plumber, babysitter, mover, creative professionals and more. Make sure to check their reviews first to find one you can trust.

Looking for housing? Find apartments, houses, and condos for rent or sale. Landlords, list your real estate in a snap!

Looking for work? Find jobs near you! Full-time, part-time, freelance jobs, or short gigs.

Looking for your next happy hour, hair cut, massage, car repair deal, and more? Check out our Deals & Events. Find or post everything from garage sales to service deals to automotive deals and many more.

How to use 5miles:

Buying

1) Browse listings
2) Make an offer or chat with the seller
3) Have the item shipped or meet up with the seller

Selling

1) Snap a photo, set the price and add a description
2) Communicate with buyers through the in app chat feature
3) Ship or meet up with a buyer

FREE for everyone. No service or transaction fees to buy or sell.

Download now and discover great things from the 5miles community. Enjoy the experience of selling and buying locally. Are you ready to go shopping?

Want to find out more about us?
https://www.5miles.com/

More ways to connect with 5miles:
http://facebook.com/5milesapp
http://twitter.com/5milesapp
http://instagram.com/5milesapp
Email: hello@5milesapp.com

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών store για 5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally

4
3
5
2
4
0
3
0
2
1
1
0

Αξιολογήσεις Store για 5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally

Γλώσσα
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για 5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally, κάνετε την αρχή!

Επισήμανση 5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally

Επισήμανση ως: trusted
Λειτουργεί τέλεια 0
Επισήμανση ως: needs licence
Χρειάζεται άδεια 0
Επισήμανση ως: fake
Ψεύτικη εφαρμογή 0
Επισήμανση ως: virus
Ιός 0
Αvatar του store meizu api
Store meizu-api 14.28k 1422.02M

Πληροφορίες APK σχετικά με 5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally

Έκδοση APK 7.2.1
Συμβατότητα Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Πολιτική απορρήτου https://www.5miles.com/info/privacy


Λήψη 5miles: Buy and Sell Used Stuff Locally APK
Λήψη